Sí a l’austeritat, no a la duplicitat

Des del Partit Popular sempre hem cregut en l’austeritat a l’hora de gestionar els comptes públics; creiem que les institucions s’han de regir com ho fan les famílies a l’hora de fer els seus pressuposts. No podem gastar el que no tenim, i posats a fer retalls, ens estimam més retallar una partida econòmica duplicada, que retallar el sou dels empleats o els doblers per l’educació o la sanitat.

En el darrer ple va ser presentada una moció per la continuïtat de la Ràdio i Televisió Pública de Mallorca, que va ser creada la passada legislatura per Unió Mallorquina, arrel d’unes declaracions fetes per José Ramón Bauzá, president regional del nostre partit i candidat a la presidència del Govern de les Illes Balears, en les que proposava suprimir totes les duplicitats i eliminar la televisió de Mallorca.

La moció, en suport a la continuitat de l’ens públic, va ser aprovada amb els vots a favor d’Esquerra Republicana, Partit Socialista, Sineuers Independents i el batle i ex regidor d’Unió Mallorquina, i el vot en contra dels regidors del nostre grup municipal. Lluny de fer demagògia barata, com varen fer principalment ERC i SI, que afirmaren que la nostra posició respecte al tema és la intenció de suprimir tots els mitjans de comunicació en llengua catalana, vàrem exposar tota una sèrie d’arguments que fonamenten la nostra decisió i el nostre vot contrari a la continuitat de Televisió de Mallorca i Ona Mallorca.

Són aquests:

  • No esteim en contra dels empleats de la Ràdio i Televisió de Mallorca; esteim a favor de suprimir duplicitats en les administracions.
  • Creiem que, en cas de tancar-se Televisió de Mallorca, part de la seva plantilla podria ser absorbida per IB3, millorant la seva producció, i part per la iniciativa privada que col·labora amb l’ens públic balear.
  • Mallorca no pot mantenir una televisió que cada any ens costa 10 milions d’Euros, aproximadament 1.664 milions de pessetes, i que acumula un deute d’uns 48 milions d’Euros.
  • Esteim a favor de tenir una televisió pública a les Illes Balears, com és IB3, per aprofundir el coneixement de la nostra realitat i fomentar el sentiment balear. Volem fomentar la participació de la iniciativa privada a la nostra televisió pública per tal d’abaratir el seu cost.
  • Com a membres d’un Ajuntament, no podem consentir que el Consell de Mallorca de Francina Armengol (PSOE) destini més doblers a una televisió que al Pla d’Obres i Serveis destinat a la millora dels carrers i equipaments dels pobles.
  • Ràdio i Televisió de Mallorca no genera recursos propis, no s’autofinancïa, per tant, només es dedica a gastar uns doblers que en temps de crisi es podrien invertir en altres menesters.
  • Creiem que la baixa audiència de Televisió de Mallorca és un motiu més per tancar-la i estalviar doblers, enlloc de retallar subvencions a ajuntaments, associacions o sous a funcionaris.

En definitiva, lluny de la postura adoptada per la oposició de Sineu, tenim una posició conseqüent amb el sentit comú; sí volem tenir una televisió pròpia i creim que la balear és suficient, volem que les nostres administracions gastin els doblers dels ciutadans en menesters més importants com són l’educació, la sanitat o la funció pública i, a més, volem evitar duplicar el sector públic, doctrina lloable a l’hora d’afrontar una crisi econòmica com l’actual.

“Exigim que PSOE, ERC i PSM rectifiquin la negativa a la PNL del Tren Trinxera per traïr la voluntat de Sineu i el seu futur”.


El Partit Popular de Sineu vol expressar la seva preocupació davant la negativa del Pacte de Progrés a la Proposició No de Llei del Tren Trinxera a Sineu, presentada per la diputada Sandra Morell en la Comissió d’Ordenació Territorial, a instàncies de la nostra junta local i de la moció aprovada per unanimitat en el últim ple ordinari de l’Ajuntament del municipi.

La Unió Europea va aprovar en el passat una Directiva Europea per la qual s’obliga els estats membres a suprimir els passos a nivell en totes les línies fèrries de la UE, per tant, el Govern de les Illes Balears ha de suprimir tots els passos a nivell de les línies fèrries de Mallorca, pel que la directiva europea i les obres afectaran sens dubte a Sineu. Cal recordar que Sineu està dividit per tres passos a nivell que comuniquen la pràctica totalitat de la població amb el polígon industrial, el centre de salut i l’escola d’educació infantil, tots ells serveis bàsics del municipi.

El passat 21 d’octubre, l’Equip de Govern Municipal va presentar al Ple Municipal una Moció per donar suport a l’elaboració d’un nou traçat ferroviari en trinxera, evitant la insostenible, poc pràctica i antiestètica supressió dels passos a nivell mitjançant túnels i ponts que, sens dubte, destruirien el caràcter rural del nostre municipi. Conscients d’això, la moció de va ser aprovada per unanimitat amb de Partit Popular, Unió Mallorquina, Sineuers Independents, PSOE i Esquerra Republicana.

Arran dels fets, el grup parlamentari popular al Parlament va presentar el passat dimecres a la Comissió d’Ordenació Territorial una proposició no de llei per a emplaçar el Govern del Pacte de Progrés l’eliminació dels passos a nivell de Sineu mitjançant la construcció del traçat ferroviari en trinxera. No obstant això, PSOE, PSM i ERC, ignorant la moció votada per l’esquerra de Sineu, van votar en contra de la resolució aprovada per consens general a l’Ajuntament de Sineu.

És per això que el Partit Popular de Sineu expressa la seva preocupació davant l’actitud antidemocràtica del PSOE i ERC (recordem que Sineuers Independents dóna suport explícit al PSM en les eleccions autonòmiques, generals i europees), per no escoltar les demandes dels seus representants locals, i permetre hipotecar el futur de Sineu.

En paraules de Pere Joan Jaume, “exigim que PSOE, ERC i PSM rectifiquin la negativa a la PNL del Tren Trinxera per traïr la voluntat de Sineu i el seu futur“, “confiem que els partits d’esquerra de Sineu pressionin als seus companys polítics, perquè rectifiquin la decisió presa al Parlament”.