Un dimecres sense mercat

Sovint una imatge val més que mil paraules.

Tristor entre els sineuers i sorpresa entre els forans era la sensació generalitzada vist el poble en el seu dia gran de la setmana. Podem dir alt i clar que mai havíem vist un dimecres com el d’avui, pràcticament sense mercat. La nul·la promoció econòmica, la falta de consens amb mercaders i restauradors i la gestió municipal d’esquenes a l’interès general i sense professionalitat ha donat els seus fruits.

Segons el nostre portaveu, Tomeu Mulet, “la política municipal ha d’estar centrada amb es problemes del municipi, i no amb allò que passa més enfora des nostre terme municipal. El mercat setmanal dels dimecres necessita una gestió professional i activa, implicant tots es agents: ajuntament, placers, restauradors, touroperadors. Sempre partint del diàleg, el consens i cercant un objectiu comú, que és la seva defensa i promoció. No podem oblidar mai que part de l’economia del poble gira darrera el mercat setmanal i que eés un atractiu turístic i cultural a tenir molt gelós”.

Recordem que el passat mes de maig l’equip de govern de Gent per Sineu va rebutjar les nostres esmenes al Reglament de Fires i Mercats, presentades amb la finalitat de desestacionar els dimecres i afavorir l’artesania i el comerç de proximitat.

Volem més artesania, producte ecològic i d’origen balear al mercat del dimecres

IMG_20180523_221220472.jpg

  • Via esmena, hem proposat un sistema de puntuació a l’hora d’elegir els mercaders que vulguin venir a vendre al nostre mercat setmanal
  • Consideram que el reglament proposat per l’equip de govern és poc ambiciós i no resultarà efectiu a l’hora de seleccionar els venedors

Des del Partit Popular de Sineu hem presentat una esmena a l’aprovació inicial del Reglament per a la regulació de Fires i Mercats de Sineu, una proposta normativa impulsada per l’equip de govern GxS-Pi sense implicar a l’oposició, els venedors ambulants i els professionals locals de la restauració.

El nostre objectiu és cercar el foment de la compra-venda de productes artesanals, la recerca de solucions respecte a la falta d’ocupació dels trasts durant la temporada baixa i l’impuls del producte balear i ecològic. Amb l’objectiu d’establir uns criteris taxats per a la selecció dels mercaders postulants, hem proposat uns barems que premiïn la carta de mestre artesà, afavoreixin als venedors sineuers i als que comerciïn amb productes artesanals, d’origen ecològic o bé amb denominació d’origen balear.

Segons la nostra regidora Maria Isabel Arnau, “aquesta iniciativa neix de la poca implicació que hem tingut en la modificació d’aquesta important normativa per a Sineu. Des del PP considerem que l’Ajuntament no solucionarà la pèrdua de l’essència del mercat amb un reglament redactat i aprovat de forma unilateral”.

Arnau afirma que “s’han de cercar solucions respecte a l’augment de venda de productes falsificats o no tradicionals; per això, proposem un sistema de puntuació que doni preferència al mercader sineuer i al que vulgui vendre abastos d’origen ecològic, balear o artesà”. En aquest sentit, la regidora considera que la línia a treballar és la substitució de la venda de productes falsificats per una oferta més autèntica i amb valor afegit.

Pel nostre grup polític, la baremació proposada només és un punt de partida, ja que mitjançant altres accions com una reordenació efectiva dels trasts, o amb la modificació de l’ordenança d’activitats econòmiques -per establir exempcions als venedors ambulants residents a Sineu, pel foment de la desestacionalització, i per augmentar l’exposició i venda d’animals vius-, es podrien fer passes importants.

No entenem la gran quantitat de titulars i les poques o nul·les accions impulsades per l’equip de govern en l’àmbit de fires i mercats; durant l’agost de 2015 s’anuncià la creació d’una comissió de mercats, per implicar policia local, mercaders, restauradors i altres agents implicats, i tres anys després encara no s’ha fet res.